شرایط خرید اقساطی

این اقساط شامل کارمندان استخدام رسمی که از بانک رفاه حقوق دریافت میکنند و یا بازنشستگان تامین اجتماعی می‌باشد.در مرحله اول فرش مورد نظر رو انتخاب کنید. و بعد ما یک فاکتور برای شما ارسال می‌کنیم . شما این فاکتور رو می‌برید بانک رفاه و اونا براتون تو ۳۶ ماه قسط بندی میکنن
و بعد فرم تایید وام رو برای ما می‌فرستید.و در نهایت بعد از تایید شرکت فرش براتون ارسال می‌شود.

خرید اقساطی فرش