فرش 700 شاده ساده ورژن

ارزان
فرش تکسیما تراکم 2100_ساده
طرح ۷۰۰شانه-تراکم ۲۱۰۰
هیت ست شده-ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت هنگام تحویل
بادوام
700 شانه با تراکم‌های متنوع
۷۰۰ شانه
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل
گل برجسته
1000 شانه تراکم 3000 - ریز بافت
۱۰۰۰شانه - تراکم ۳۰۰۰
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل
گل‌برجسته
1200 شانه تراکم 3600 - ریز نقش
۱۲۰۰شانه - تراکم ۳۶۰۰
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل

جدید ترین مطالب