ارزان
فرش تکسیما تراکم 2100 - ساده
طرح ۷۰۰شانه-تراکم ۲۱۰۰
هیت ست شده-ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت هنگام تحویل
با دوام
700 شانه با تراکم های متنوع
۷۰۰ شانه
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل
گل برجسته
1000 شانه تراکم 3000 - ریز بافت
۱۰۰۰شانه - تراکم ۳۰۰۰
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل
گل‌برجسته
1200 شانه تراکم 3600 - ریز نقش
۱۲۰۰شانه - تراکم ۳۶۰۰
هیت ست شده - ضد حساسیت
بدون پرز
ارسال به سراسر کشور
پرداخت زمان تحویل

فرش طرح 700 شانه
  • فرش طرح 700 شانه
  • فرش 700 شانه
  • فرش 1000 شانه
  • فرش 1200 شانه
عروسکی
  • عروسکی
  • گلیم
  • وینتیج
  • ویژن
  • گبه

فرش‌های پر فروش

جدید ترین مطالب